top of page
  • Writer's pictureDragana

Possessivpronomen- Prisvojne zamenice


Zašto su zamenice problematične da se uče, nikako ne nalazim odgovor! Najbolje da idemo u detalje, kako biste shvatili, jer zamenice su nam potrebne u svakodnevnoj konverzaciji. Šta su te zamenice- pa one su samo članovi, igramo se zamene reči! Stavila sam dve tabele, jedna je neodređen član a druga prisvojna zamenica!

Sada kad uporedimo ove dve tabele samo sam dodala slovo m i dobila zamenice po padežima. Tako se sve ostale menjaju, uzme se osnova i dodaju nastavci.

* Treba obratiti pažnju na euer, koji u svim padežima gubi –E ispred –R, znači samo u N. muškog i N. i Akk. srednjeg roda je euer. U ostalim oblicima je:

Comentarios


bottom of page