top of page
  • Writer's pictureDragana

Präteritum – Prošlo vreme

Präteritum se koristi u nemačkom jeziku za izražavanje prošlog vremena. On se koristi u pisanju zvaničnih tekstova. Dok se perfekat koristi u govoru i u pisanju ličnih mailova ili pisama.

Građa:


-za pravilne glagole

Na infinitivnu osnovu glagola dodaju se nastavci:npr. lernen lern

Ich lerne Deutsch.

Ich lernte Deutsch.

Ich reise nach Italien.

Ich reiste nach Italien.


-za nepravilne glagole

Uče se napamet, postoji tabela glagola, na izmenjenu osnovu dodaju se nastavci:npr. trinken trank

Ich trinke einen Tee.

Ich trank einen Tee.

Peter geht ins Kino.

Peter ging ins Kino.-za glagole sa neodvojivim prefiksom

Prefiks ostaje uz glagol i menja se samo osnova glagola.

npr. empfehlen empfohl; verstehen verstand

Ich empfehle dir den Film.

Ich empfohl dir den Film.

Er versteht alles.

Er verstand alles.


-za glagole sa odvojivim prefiksom

Ovi glagoli se odvajaju od svog prefiksa i prefiks ide na kraj rečenice.

npr. aufstehen stand... auf, zumachen machte... zu

Anna steht um 9:00 Uhr auf.

Anna stand um 9:00 Uhr auf.

Du machst das Fenster zu.

Du machtest das Fenster zu.


-modalni glagoli

Prošlo vreme sa modalnim glagolima se uglavnom izražava u preteritumu.

Građa:Osnova od modalnih glagola:

können- konnte

müssen- musste

wollen- wollte

sollen- sollte

dürfen- durfte

mögen- mochte


Anna muss viel lernen.

Anna musste viel lernen.

Wir können gut schwimmen.

Wir konnten gut schwimmen.
Comments


bottom of page